6/7/12

Pomagali powstańcom

Podczas Powstania Styczniowego (1863r.) mieszkańcy Sokołowa zorganizowali akcję szycia mundurów dla powstańców. Wzięło w niej udział wielu miejscowych krawców - Żydów. Przypuszczalnie inicjatorami przedsięwzięcia byli: lekarz Julian Wroński i aptekarz Antoni Maliszewski. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zostali aresztowani, postawieni przed sądem śledczym, lecz po pewnym czasie, po zapłaceniu grzywny przez miasto, uwolnieni.

Źródło: "Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu", wyd. PWN 1981

Spis sokołowskich Żydów

Lista Żydów z Sokołowa sporządzona przez Rosjan. Można przypuszczać, że jest to spis osób, które ocalały uciekając za wschodnią granicę. Brakuje jednak na tym dokumencie daty, która mogłaby to potwierdzić. Źródło: Jad Waszem